Urtica Alfaplex

156.00 kr (inkl moms)

Innehåll:  Calcium carbonicum D6, Kalium chloratum D6, Pulsatilla D6, Urtica
urens D6, Apis mellifica D6.

Beskrivning

Sv reg :  24611

(Al 24)

Hjälpämnen: 249 mg laktosmonohydrat och 1 mg magnesiumstearat

140 tab

Mer information

Vikt 75 g