Pulsatilla Alfaplex

156.00 kr (inkl moms)

Innehåll:Pilocarpus jaborandi D6, Lachesis D6, Pulsatilla D6, Cinchona
pubenscens (China) D6.

Beskrivning

Sv reg :  24605

(Alloplex 37)

Hjälpämnen: 249 mg laktosmonohydrat och 1 mg magnesiumstearat

140 tab

Mer information

Vikt 75 g