Kalium phosphoricum D6

139.00 kr (inkl moms)

(kalium phos)

Shüssler Nr.6

Beskrivning

140 tabletter a 250 mg

Hjälpämnen: 249mg laktosmonohydrat och 1 mg magnesiumstearat

Sv.reg 24378