Dr Reckeweg R18

165.00 kr (inkl moms)

 

 

 

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Berberis vulgaris D6 1g
Cantharis D6 1g (Lytta vesicatoria)
Dulcamara D6 1g (Solanum dulcamara)
Equisetum hiemale D6 1g (Equisetum hyemale)
Eupatorium purpureum D6 1g
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Beskrivning

50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut. (ca 10-15 droppar 3 ggr dagl)
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 2407

Tillverkare: Dr.Reckeweg & Co.GmbH – Tyskland

 

Mer information

Vikt 240 g