Capsicum Alfaplex

156.00 kr (inkl moms)

Innehåller:  Hydrastis canadensis D6, Capsicum annum D6, Hepar sulfur D6, Kalium
chloratum D6, Plantago major D6.

Beskrivning

Sv reg : 24686

(fu 13, tellurium)

Hjälpämnen: 249 mg laktosmonohydrat och 1 mg magnesiumstearat

140 tabl

 

Mer information

Vikt 75 g