ALNUS Rioplex

179.00 kr (inkl moms)

140 tab (Rh11)

Innehåller:   Pollen av Alnus incana (gråal) D12, Betula alba (björk) D12, Corylus
avelana (hassel) D12, Platanus (platan) D12, Salix purpurea (rödvide) D12, Tilia
europaea (lind) D12, Ulmus campestris (lundalm) D12
(fd. Allersin)
Mars – juli.

Beskrivning

Sv reg: 24738

Juni –augusti

Hjälpämnen: 249 mg laktosmonohydrat och 1 mg magnesiumstearat

Överkänslighet för vårpollen av träd och buskar.