Acidum benzonicum Bioplex

156.00 kr (inkl moms)

Innehåller: Natrium chloratum D6, Kalium sulfuricum D6, Natrium phosphoricum

D6, Natrium sulfuricum D6, Acidum silicium D6, Acidum benzoicum D6, ferrum
phosphoricum D6.

Beskrivning

Sv reg : 24659

(B 12)

Hjälpämnen: 249 mg laktosmonohydrat och 1 mg magnesiumstearat

140 tabl

Mer information

Vikt 75 g