Ingen klåda efter vaccination

Min yngsta hund har efter varje vaccination fått problem med klåda. Efter tips från Ancis gav jag henne Silicea D30 vilket fungerade jättebra på henne.

Emma